Personvern

Behandlingsansvarlig
Skogholt Yrkesbekledning AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

Formålet med behandlingen er for å kunne levere tjenester som avtalt ifht. avtalt nettportal.

Hva er det rettslige grunnlaget?
Skogholt Yrkesbekledning AS samler inn opplysninger for å kunne tilby nettportal etter avtale og en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

Hvilke personopplysninger behandles?
Det er firmanavn, personnavn, epost og tlf.nr. som samles inn av opplysninger

Websiden har skjema for kontakt eller påmelding:
Denne nettsiden bruker kontaktskjema - og samler inn data via denne. Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Hvor hentes opplysningene fra?
www.skogholt.no er nettsiden opplysningene hentes fra, eller etter avtale via epost.

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiesinformasjon her 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Personopplysningene lagres via Getynetplatformen i vårt CMS system. Vi sletter brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Beskriv hvilke rettigheter og plikter allmennheten og den registrerte har etter personopplysningsloven. Dette gjelder retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Det bør komme tydelig frem hvilket lands lovverk som gjelder.

Du har rett til innsyn i personopplysningene Skogholt Yrkesbekledning AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Skogholt Yrkesbekledning AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med  oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Skogholt Yrkesbekledning AS

Dersom du mener at Skogholt Yrkesbekledning AS sin behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Hvordan sikres opplysningene?
Ved evntuelt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, DCode  Websolutions. De har egne rutiner for dette.

Kontaktinformasjon.
Kontakt oss på: post@skogholt.no eller tlf. 32234670 v/daglig leder